Řemeslo

Co Vám nabízíme, ovšem i co Vám nenabízíme

Kde se jako doma vynalézáme

rádio

Dovolujeme si Vám co nejuctivěji nabídnouti naši píli na poli překladatelském, která již četných chvalných poct u mnoha našich spokojených zákazníků dosíci ráčila.

Nejvíce ceněny jsou a největší obliby u nás i v dálné cizině dosahuje naše překladatelské počínání z německého a anglického jazyka do rodné mluvy naší slavené velebné Čechie. Obzvláštně vynikající a čest i důstojenství nám opatřující jsou, u vší skromnosti naší, naše překlady v průmyslových oborech automobilovém, strojním a elektrotechnickém.

Oplýváme hojným terminologickým bohatstvím a dík všeobecnému rozhledu v těchto namnoze tak dynamicky se rozvíjejících odvětvích vpravdě prvotřídní překladatelské služby poskytnouti můžeme.

Do kterýchž oborů nejhojněji brousiti ráčíme

projektor

Krom oborů automobilového a elektrotechnického překládáme hojně též:

 • texty obecné – korespondenci, vzdělávací materiály
 • obchod a inserci – obrázkové katalogy, brožury, zaměstnanecké tiskoviny
 • texty strojní – návody k obsluze strojů, naučné tiskoviny
 • lokalisace programů, her, technika výpočetní
 • přetlumočení webových presentací se zřetelem na vyhledávání (SEO)
 • titulky a dabing k dílům kinematografickým

S čím onde chvalnějších výsledků dosíci můžete

právo

U vědomí vlastního nikoliv neobmezeného rozsahu vědomostí si Vás na jiné kolegy z našeho stavu odporučiti ráčíme v případě žádostí o:

 • překlady soudní, kulaté razítko žádající – v justici zběhlé a soudem jmenované tlumočníky laskavě naleznouti můžete zde na portálu justice.cz
 • překlady do jazyka německého neb anglického
 • tlumočení – pro ústní překlad doporučitelno jest vyhledati Tlumočnický servis
 • opravy jiných překladů a revise strojového překladu, práce grafické
 • odborné texty v oborech medicína, lučba, stavitelství, právo

Pokrokem slynoucí postupy tvorby

moderní technologie

Při překladu pevnou oporu nalézám v nad jiné mi osvědčeném programu Trados Studio.

Zde třeba však podotknouti, že se nejedná o překlad strojový, nýbrž dalece poučený způsob užití paměti překladatelské, kterýž úsporu našich sil a Vašich prostředků znamenitě zapříčiní.

Taktéž zachování neměnného výraziva v obdobných pasážích textu zaručeno jest.

Osobní a veskrze důvěrný přístup

důvěrné

Přirozeností lidskou dáno nám, že každý z laskavých zákazníků našich vlastní osobností sluje. Z příčiny té nejprve vždy za vyslechnutí stojí, koho a jak textem svým oslovovati ráčíte, čemuž pak styl mluvy i výrazivo uzpůsobeno býti může, ba musí.

Nadevše svatý jest nám veskrze důvěrný přístup k zákazníkovi a úplné mlčenlivosti zachování. Ujištění bezvýhradné na to Vám dávám, že tajemství obchodní zůstane i po překladu pro konkurenci Vaši hávem nejtemnějším zastřeno.